Ekonomski vplivi pridelave konoplje

Količina proizvedene konoplje

Najprej moramo razdeliti sivi in nezakoniti trg. Če si najprej ogledamo nezakoniti trg z analizo študije, ki smo jo omenili zgoraj, tj. Ekonomska analiza nezakonitega trga marihuane v Sloveniji. V študiji so raziskovalci anketirali 730 oseb, ki so uživale marihuano, in koliko marihuane so zaužile. Te podatke so ekstrapolirali na raziskavo NIJZ o uživanju konoplje v slovenskem prebivalstvu. Na podlagi raziskave NIJZ iz leta 2012 so ugotovili, da je bilo v letu 2012 zaužitih približno 2,91 tone konoplje. Uporabili smo iste podatke iz študije in jih uporabili za raziskavo NIJZ iz leta 2018 ter ugotovili, da je bila skupna količina zaužite konoplje v letu 2018 približno 3,80 tone. (7) (8) (9)

Na drugi strani je sivi trg težje analizirati, saj ni nacionalnih razlik za konopljo, ki se uporablja za pridelavo cvetov, semen in vlaken. Trenutno so na voljo le podatki o celotni površini, ki je namenjena za gojenje konoplje. Na podlagi poročila je bilo v letih 2014-2015 obdelovanih 500 hektarjev konoplje, leta 2022 pa 150 hektarjev. Navedli so tudi, da je razlog za zmanjšanje proizvodnje predvsem negotovost v pravni ureditvi konoplje, tako na evropski kot državni ravni. Na podlagi poročila je razvidno, da se je proizvodnja konoplje v Sloveniji zmanjšala, po drugi strani pa je v Evropi, kot smo navedli zgoraj, prišlo do povečanja proizvodnje. V EU se je leta 2022 obdelalo okrog 33 020 hektarjev  kar predstavlja približno 179 020 ton konoplje. V osnovi daje en hektar približno 5 ton konoplje (celotna rastlina in ne samo cvet). Na podlagi teh podatkov ni mogoče oceniti količine za posamezne produkte konoplje, saj ni navedeno, ali gre za pridelavo semen, vlaken ali cvetov. Na podlagi donosnosti proizvodnje konoplje v ZDA, lahko vidimo, da en hektar pridelanih semen predstavlja 1000 dolarjev prihodkov, za vlakna 3000 dolarjev, za cvetove pa 39 000 dolarjev. (12) (13) (20)

Cene konoplje v Sloveniji

Urad Združenih narodov za droge in kriminal je v svetovni študiji o maloprodajnih in veleprodajnih cenah konoplje za Slovenijo leta 2010, navedel naslednje ugotovitve: maloprodajna cena enega grama cveta konoplje s koncentracijo THC od 0,1 % do 23,6 % (povprečje 7,4 %) je v povprečju znašala 6,5 EUR (izračunano kot 8,6 USD, pomnoženo s povprečnim menjalnim tečajem 0,7551 EUR/USD za leto 2010). Veleprodajna cena enega kilograma konoplje s podobnim razponom koncentracije THC je bila povprečno ovrednotena na 2 310 EUR. Najnovejši podatki iz leta 2021 navajajo, da je povprečna maloprodajna cena konoplje v Sloveniji znašala približno 5,1 EUR za gram (5,93 USD; povprečni menjalni tečaj 0,855 EUR/USD) s koncentracijo THC od 0 % do 16,9 % (povprečno 3,7 %) (21)

V raziskavi Ekonomska analiza trga nezakonite marihuane v Sloveniji so avtorji ocenili, da se je maloprodajna cena visokokakovostnega cvetja nezakonite konoplje s THC gibala med 6 in 8 EUR na gram. (9)

Na podlagi tržne raziskave vodilnih slovenskih ponudnikov izdelkov CBD iz konoplje smo ugotovili, da en gram cvetov konoplje CBD stane med 6,5 in 10 EUR. (22) (23)

Uvožena konoplja v Slovenijo

Uvoz konoplje v Slovenijo je težko opredeliti. Legalni izdelki iz konoplje zajemajo različne sektorje, vključno s farmacevtskimi izdelki, kozmetiko, prehranskimi dopolnili, industrijo, kmetijstvom in drugimi. Ti izdelki si zaradi svoje raznolikosti pogosto delijo podobnosti z drugimi izdelki v istih panogah, zaradi česar nomenklatura ne opredeljuje jasno, ali ta nabor vključuje samo dovoljene izdelke iz konoplje. (21)

Podatkov o uvozu nezakonite konoplje ni na voljo. Obstajajo le različne študije o primerih zasežene konoplje. Spremembe količin v preteklih letih ne kažejo nujno na povečanje uvoza konoplje v Slovenijo, saj je bila lahko namenjena v drugo državo ali pa je vlada v tistem letu namenila več sredstev za kazenske ukrepe. Edini podatek, ki ga imamo na voljo, je skupno število kaznivih dejanj, povezanih s prometom z drogami (za vse prepovedane droge), ki je bilo 1396 za leto 2020 in 1293 za leto 2021. Medtem ko je bilo kaznivih dejanj uporabe ali posedovanja drog 3791 v letu 2020 in 3946 v letu 2021. Drugi razpoložljivi podatek je skupni obseg zasežene konoplje, ki je leta 2020 znašal 1412 ton konoplje, leta 2020 pa 1205 ton (vsa konoplja: uvožena in doma pridelana v Sloveniji). (21)

Vrednost črnega in sivega trga s konopljo v Sloveniji

Na podlagi podatkov raziskave NIJZ iz leta 2018 in študije z naslovom Ekonomska analiza trga ilegalne marihuane v Sloveniji” smo ocenili, da je bilo v letu 2018 porabljenih približno 3,8 tone konoplje. Če upoštevamo, da gram konoplje na črnem trgu stane približno 6-8 EUR, bi to pomenilo, da se vrednost trga konoplje giblje med 23 in 30 milijoni EUR. Skupna tržna vrednost bi lahko bila tudi večja, saj je bilo v študiji omenjeno, da je poročanje o uporabi manjše kot v resnici in maloprodajna cena bi lahko bila višja, kot je na črnem trgu. Če ocenimo, da bi trošarina skupaj z davkom znašala približno 80 % maloprodajne cene (% za škatlico cigaret), bi lahko trg konoplje prinesel približno 18-24 milijonov evrov davkov. To pomeni, da bi imel prodajalec za vsak prodani gram od 1,2 do 1,6 EUR  tržne marže. Problem visoke davčne stopnje pomeni, da mali ponudniki ne bi bili dobičkonosni, saj mala podjetja za proizvodnjo enega grama cvetov konoplje potrebujejo okrog 1,5-2 EUR. To pomeni, da bi bila maloprodajna cena konoplje v osnovi lahko višja od 6-8 EUR na gram, večja podjetja pa bi verjetno prevzela trg zaradi nižjih proizvodnih stroškov množične proizvodnje. Pomembno je opozoriti, da bi bila lahko davčna stopnja in trošarina za konopljo drugačna kot na primer za škatlico cigaret. V primeru, da bi bil davek in trošarina enaka kot za tobak (22-odstotni davek, 35-odstotna trošarina + 40 EUR na kilogram), bi to pomenilo 58 % davka na maloprodajno ceno konoplje na kilogram. To pomeni, da bi lahko trg konoplje prinesel približno 13-17 milijonov evrov davkov, prodajalec pa bi imel prodajno maržo v višini 2,5-3,3 EUR. Tako bi lahko imeli dobiček tudi lastniki manjših podjetij. Dokler ne poznamo davčne stopnje in trošarin, ne moremo ničesar trditi z gotovostjo, vendar bi po vsej verjetnosti skupna davčna stopnja znašala nekje med 58 % in 80%. V obeh primerih bi davčni prihodki zadoščali za kritje izdatkov povezanih z drogami, ki po ocenah znašajo približno 0,02-0,03 % (10-16 milijonov EUR) slovenskega BDP (53,28 milijarde EUR).). (7) (8) (9) (24) (25)

Glede sivega trga je težko predvideti tržno vrednost, saj imamo na voljo le podatke o celotni proizvodnji konoplje, medtem ko nimamo podatkov o konoplji, ki se goji zgolj za pridelavo cvetov z visoko vsebnostjo CBD. Glavna težava trenutnih cvetov CBD, ki se prodajajo na slovenskem trgu,  je nepravilna obdavčitev, saj se prodajajo kot dišave, večina potrošnikov pa uporablja cvetove za kajenje.

Literatura:

7. Drev A, Grom AH, Čolaković AB, Frič A. REPORT ON THE DRUG SITUATION 2018 OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA.

8. Jandl M, Grom AH, Drev A, Čolaković AB, Frič A. REPORT ON THE DRUG SITUATION 2021 OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA.

9. Verbič M, Čok M, Perić P. An economic analysis of the illegal marijuana market in Slovenia. Econ Res-Ekon Istraživanja. 1. januar 2019;32(1):657–72.

12. Prohibition Partners [Internet]. [citirano 25. oktober 2023]. The European CBD Report Health and Wellness. Dostopno na: https://prohibitionpartners.com/reports/the-european-cbd-report-health-and-wellness/

13. Hemp [Internet]. [citirano 25. oktober 2023]. Dostopno na: https://agriculture.ec.europa.eu/farming/crop-productions-and-plant-based-products/hemp_en

20. Zgonik S. N1. 2022 [citirano 1. november 2023]. Konoplja letos v Sloveniji rasla na najmanjši površini v zadnjem desetletju. Dostopno na: https://n1info.si/novice/slovenija/konoplja-letos-v-sloveniji-rasla-na-najmanjsi-povrsini-v-zadnjem-desetletju/

21. United Nations : Office on Drugs and Crime [Internet]. [citirano 4. december 2023]. World Drug Report 2023 – Statistical Annex. Dostopno na: //www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wdr2023_annex.html

22. CBD konopljini vršički [Internet]. CBDshop.si. [citirano 4. december 2023]. Dostopno na: https://cbdshop.si/trgovina/cbd-vrsicki/

23. CBD konopljini vršički [Internet]. [citirano 4. december 2023]. Dostopno na: https://kanabi.si/cbd-vrsicki

24. Bruto domači proizvod po: MERITVE , LETO. SiteTitle [Internet]. [citirano 4. december 2023]. Dostopno na: https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/0301910S.px/table/tableViewLayout1/

25. Hoffer A. Tax Foundation. 2023 [citirano 2. november 2023]. Cigarette Taxes in Europe. Dostopno na: http://taxfoundation.org/data/all/eu/cigarette-tax-europe-2023/