Socialni vplivi konoplje

Prekrški in kazniva dejanja povezana s konopljo

V Sloveniji je trenutno več kot 80000 uporabnikov, ki so konopljo uporabljali v preteklem letu. Po podatkih Ministrstva za notranje zadeve (1993-2012) pa je vsako leto zabeleženih približno 2.000 kaznivih dejanj, povezanih s konopljo. Letna poročila Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) razkrivajo, da ima Slovenija med evropskimi državami eno najvišjih stopenj zasegov konoplje, evidentiranih kaznivih dejanj in prekrškov. Te povišane stopnje kažejo na pretirano osredotočenost na kaznovanje uporabnikov drog, namesto da bi kazale na učinkovitost kazenskega pregona ali veliko razširjenost kriminala. (26)

Uradni policijski statistični podatki kažejo, da se več kot 50 % vseh kazenskih preiskav nanaša na primere povezane z drogami, pri čemer je konoplja najpogostejša droga (vsaj 70 %). V nasprotju z EU, kjer kazniva dejanja predstavljajo približno 18 % primerov, prekrški pa 82 % primerov povezanih z drogami, je v Sloveniji delež primerov približno 30 % za kazniva dejanja in 70 % za prekrške povezane z drogami. (27)

V spodnji preglednici je prikazana razširjenost s prepovedanimi drogami v povezavi s kaznivimi dejanji  storjenih po slovenski zakonodaji, za leto 2007. (26)

Poleg tega se je število odkritih posebej prilagojenih prostorov za gojenje konoplje leta 2021 zmanjšalo, policija pa meni, da se uporabljene metode in oprema izboljšujejo, zaradi česar se veča letna proizvodnja. V letu 2021 je policija odkrila 56 posebej prilagojenih prostorov za gojenje konoplje, kar je 14 manj kot leto prej, vendar je zasegla skoraj polovico manj rastlin konoplje kot leta 2020. (28)

Nasilna kazniva dejanja povezana s konopljo

V Sloveniji ni javnih podatkov o nasilnih kaznivih dejanjih v povezavi z uporabo konoplje. Po podatkih kanadske študije je alkohol najpogosteje zlorabljena snov, vključena v nasilna dejanja, in sicer v vsaj 24 % kaznivih dejanj. Za primerjavo, konoplja je vpletena v 3 do 6 % incidentov, kokain pa v 8 do 11 %. Avtorji študije so tudi ugotovili, da je od 17 % do 24 % storilcev kaznivih dejanj storilo z namenom pridobiti sredstva za nakup določenih drog, najpogosteje kokaina. Med dolgotrajnimi uporabniki konoplje je manj kot 5 % sodelovalo pri kriminalnih dejanjih (kot sta kraja ali rop), da bi si jo priskrbeli. Najpogostejša nezakonita dejavnost, povezana z oskrbo s konopljo, je bila njena prodaja. (29)

Poleg tega je bil mit, da uporaba konoplje povzroča nasilje in deviantno vedenje, zavrnjen že leta 1944, ko je odbor LaGuardia objavil prvo poglobljeno študijo o učinkih kajenja konoplje. Študija je pokazala, da zgolj uporaba konoplje ne vodi do nasilnih kaznivih dejanj. (30) Podobne rezultate lahko opazimo v novejših študijah iz Evropskih držav.

Vzamimo za primer novejšo longitudinalno študijo iz norveške populacije, kjer so preverjali povezavo med kaznivimi dejanji in uporabo konoplje med mladostniki (15-20 let) in mladimi odraslimi (20-27 let). Na začetku študije so izvedli vprašalnik za 15 in 20 letnike glede uporabe konoplje. Ugotovili so, da od 63 15 letnikov jih je 4,7% poskusilo konopljo ter 15,8% od 214 20 letnikov je konopljo uporabljalo v zadnjem letu. Nato so skozi leta spremljali mladostnike do 20 leta in mlade odrasle do 27 leta in beležili pojavnost kaznivih dejanj. Statistična analiza je pokazala signifikantno povezavo med uporabo konoplje in vsemi kaznivimi dejanji, kar pomeni, da je med uporabniki konoplje bila večja pojavnost kaznivih dejanj. Ključen podatek, ki so ga raziskovalci pokazali je, da je večina teh kaznivih dejanj bilo povezanih z uporabo, posedovanjem, tihotapljenjem in preprodajo konoplje. Ko so odstranili kazniva dejanja povezana z prohibicijo konoplje se je izkazalo, da ni statistične razlike med uporabniki konoplje in posamezniki, ki konoplje ne uporabljajo. To pomeni, da uporaba konoplje ne poveča kaznivih dejanj, ki niso povezane z uporabo konoplje kot so nasilna dejanja in kriminalna korist. (31)

Stroški povezani s pregonom konoplje

Na žalost ni natančne številke, ki bi odgovorila na vprašanje o stroških, povezanih samo z izvrševanjem zakonov o konoplji v Sloveniji. Vendar je iz razpoložljivih podatkov razvidno, da so skupni stroški, povezani z drogami, leta 2016 predstavljali 0,03 % bruto domačega proizvoda (BDP) in da se je ta delež v zadnjem desetletju gibal med 0,02 % in 0,03 % BDP. (32) Legalizacija konoplje bi bistveno razbremenila tožilstvo, pravosodni sistem in policijo pri kaznivih dejanjih, povezanih s konopljo. Posledično bi lahko omenjeni državni organi svoj čas, energijo in sredstva usmerili v pregon resnejših kriminalnih dejavnosti. Učinki bi bili nenazadnje precejšnji, saj je zdaj več kot 50 % vseh kriminalističnih preiskav opravljenih ravno na področju drog, od tega večinoma konoplje, vsaj 70 %. (27)

Literatura:

26. Cahunek T. Predlogi politike za ureditev statusa konoplje v slovenski zakonodaji : magistrsko delo [Internet] [thesis]. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede; 2011 [citirano 4. december 2023]. Dostopno na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=20086

27. Nolimal D, Kohek M. KONOPLJA, ETIKA IN DRUŽBENA ODGOVORNOST. [citirano 4. december 2023]; Dostopno na: https://www.irdo.si/skupni-cd/cdji/cd-irdo-2015/referati/06-dusan-nolimal,-maja-kohek-p.pdf

28. Jandl M, Drev A, Grom AH, Čolaković AB, Kvaternik I. Stanje na področju prepovedanih drog v Sloveniji 2022.

29. Godec Andreja. RUP – Potencialni učinki legalizacije konoplje v Republiki Sloveniji na prilivno stran proračuna : magistrska naloga [Internet]. [citirano 4. december 2023]. Dostopno na: https://repozitorij.upr.si/IzpisGradiva.php?id=9531&lang=slv&prip=dkum:9161283:d2

30. 1938 | Mayor LaGuardia Commissions Academy Report on Marijuana Usage | New York Academy of Medicine [Internet]. [citirano 4. december 2023]. Dostopno na: https://www.nyam.org/175th/175th-timeline/mayor-laguardia-commissions-academy-report-marijuana-usage/

31. Pedersen W, Skardhamar T. Cannabis and crime: findings from a longitudinal study. Addiction. 2010;105(1):109–18.

32. Slovenia, Country Drug Report 2019 | www.emcdda.europa.eu [Internet]. [citirano 4. december 2023]. Dostopno na: https://www.emcdda.europa.eu/publications/country-drug-reports/2019/slovenia_en